כריכה קדמיתספרי, רווח בין האותיות - שיעוריו התלמודיים של לוינס: התאמה בין תוכן לצורה יצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ניתן להשיגו דרכי ובחנויות הספרים ובהוצאה.

תקציר הספר:
האם יש דרך להיות יהודי, משכיל וגם מעורה בתרבות המערבית? האם יש סתירה בין יהדות לערכים הומניסטיים כגון פלורליזם, רב תרבותיות ופמיניזם? איך אפשר להיות יהודיה לאחר השואה? מהי משמעותה של מדינה יהודית ודמוקרטית? האם קדושת ישראל וירושלים יוצרות בהכרח מלחמת דמים אינסופית?

ספר זה מציע דיון בסוגיות אלה דרך פרשנותו התלמודית של עמנואל לוינס.

עמנואל לוינס, מגדולי הפילוסופים במאה העשרים, פרסם גם "שיעורים תלמודיים", בהם הציע פרשנות משלו לסוגיות תלמודיות. שיעורים אלו נלמדו במקורם בצרפתית, בכנסים השנתיים של "האינטלקטואלים היהודיים דוברי צרפתית" במחצית השניה של המאה העשרים. הקישור בין לימוד תלמוד לסוגיה בת הזמן ולפילוסופיה של לוינס יצר כתיבה בין-תחומית שסגנונה ותכניה ייחודיים. מהם מאפייני השיעורים הללו? האם הם דומים לפרשנות תלמודית אחרת, ובמה הם מתאפיינים ושונים מכל טקסט אחר?

אני ניגשת לשיעורים התלמודיים של לוינס לא רק כטקסטים פילוסופיים אלא גם כמדרשים, בעלי מאפיינים דומים למדרשי חז"ל למקרא. גישה זו מאפשרת למצוא בהם רובדי משמעות חדשים, להבין את המבנה המורכב שלהם ולראות בהם נדבך נוסף במסורת הדרשנית היהודית הנמשכת לאורך הדורות.

חלק ניכר מהשיעורים התלמודיים של לוינס כבר תורגמו לעברית. עם זאת, ובשל המפגש הנוצר בהם בין תלמוד לפילוסופיה, קריאתם מאתגרת. מוצעים בספר זה כלי עזר ללימודם.

התייחסותו של לוינס לסוגיות יהדות זמנו דרך לימוד תלמוד, היא דוגמה לאופן שבו אפשר ללמוד תלמוד גם היום במדינת ישראל, בהתייחס לסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית התוהה על משמעות היותה יהודית. לוינס מציע דרכי לימוד ותכנים רלוונטיים לחלוטין לקוראים עכשוויים מכל זרמי היהדות וסוגיה.

ביקורת:
ד"ר ענת ישראלי, התפרסם בכתב העת של מכללת אורנים.
מיכאל מידן, האגודה הקנדית לפילוסופיה קונטיננטלית (אנגלית).

תרגום:
אנגלית: Reading Between the Lines, Form and Content in Levinas' Talmudic Readings.