ערב שבת
מידי שבוע בראשית שנת תשע"ד הופיעה פרשנות שלי לפרשת שבוע מספר בראשית בעיתון מעריב במוסף "ערב שבת". ניתן לקרא כאן את הפרשנויות שהתפרסמו בעיתון:
פרשנות לפרשת דברים שפורסמה ע"י ארגון "עוז ושלום"
דברים
דברים